{{summary.cartNum}}
  {{tips.text}}
  • Giriş
  • Şartlar ve Koşullar

  Şartlar ve Koşullar

  Hakkımızda

  SHEIN.com internetteki ilk online mağazalardan biridir ve 2008 yılından beri moda bilinçli giyim konusunda muhteşem fırsatlar sunmaktadır. SHEIN, en yeni sokak stili elbiseleri, kabanları, botları ve daha fazlasını sunar. SHEIN.com'daki tüm işlemler ZOETOP BUSINESS CO., LIMITED. tarafından işleme konur. Bize, günün her saatinde service@shein.comadresinden ulaşabilirsiniz.

  Herhangi diğer satın alma türleri için, bu sözleşme şartları, sizinle ZOETOP BUSINESS CO., LIMITED arasındaki bir anlaşma olup; mallar ve/veya hizmetler doğrudan ZOETOP BUSINESS CO., LIMITED tarafından teslim edilecektir.

   

  1. YÜRÜRLÜKTE OLAN ŞARTLAR VE KOŞULLAR – Buradaki hükümler ve şartlar, tarafların nihai ve eksiksiz anlaşmasını temsil eder ve burada belirtilen hükümleri herhangi bir şekilde değiştiren veya düzenleyen herhangi bir şart veya koşul, Şirketimiz bünyesinde bir memur veya bir diğer yetkili kişi tarafından yazılı olarak yapılmadıkça ve imzalı olarak onaylanmadıkça Şirketimiz için bağlayıcı nitelikte değildir. Alıcının tamamlanmış siparişini takiben, gönderim talebi veya buradaki şartlara ek olarak veya bunlarla çelişen basılı şartlar ve koşulları içeren benzer formlar, Şirketimizin malları sevkiyatı sonrasında hiçbir şekilde değiştirilmeyecektir.

  2. SİPARİŞLERİN KABUL EDİLMESİ - Tüm siparişler yazılı fiyat onayına tabidir, yetkili firma personeli tarafından yazılı olarak belirtilmedikçe, belirlenmiş süre zarfında aynı kalır. Yazılı fiyat onayı olmayan malların sevkiyatı, siparişte yer alan fiyatın kabulünü teşkil etmez.

  3. İKAME - Şirketimiz, önceden bildirmeksizin, benzer türden, kalitede ve işlevde alternatif bir ürünü ikame etme hakkını saklı tutar. Eğer Alıcı bir ikameyi kabul etmeyecekse, Alıcı, Şirketimizden sipariş verdiğinde, eğer teklif talebi yapıldıysa yahut yapılmadıysa, bir ikameyi kabul etmeyeceğini özellikle beyan etmelidir.

  4. FİYAT - Verilen fiyatlar, herhangi bir nakliye ücreti dahil, Şirketimizin bir yetkilisi veya diğer yetkili personeli tarafından işleme koyulan veya onaylanan yazılı bir teklif veya yazılı satış kabulü uyarınca belirli bir süre için kesin olarak belirlenmemişse, 10 gün boyunca geçerlidir. Belirli bir dönem için belirlenen fiyat, fiyatın kabulü Şirketimiz tarafından yazılı onay olarak teslim alınıp, iptal yazılı olarak Alıcıya bildirilip, e-posta olarak Alıcıya gönderildiyse Şirketimiz tarafından iptal edilebilir. Tüm fiyatlar ve teslimatlar F.O.B olarak yapılır. Şirketimiz, satış fiyatlarının hükümet düzenlemeleri tarafından belirlenen fiyatlardan daha düşük olması durumunda, siparişleri iptal etme hakkını saklı tutar.

  5. NAKLİYE – Aksi belirtilmedikçe, Şirketimiz, taşıyıcı ve güzergah belirleme hakkını saklı tutar. Her iki durumda da seçimden kaynaklanan herhangi bir gecikme veya aşırı nakliye ücretinden Şirketimiz sorumlu olmayacaktır.

  6. PAKETLEME - Aksi belirtilmedikçe, Şirketimiz seçilen nakliye yöntemi için sadece minimum paketleme standartlarına uyacaktır. Alıcı tarafından talep edilen tüm özel paketleme, yükleme veya destekleme masrafları Alıcı tarafından karşılanacaktır. Alıcının özel ekipmanı için tüm paketleme ve nakliye masrafları Alıcı tarafından karşılanacaktır.

  7. ÖDEME KOŞULLARI - İndirim sadece malzemenin faturalanmış değeri için geçerlidir (vergiler veya navlun ücretleri hariç). Şirketimiz, mallar için peşin ödeme veya tatmin edici teminat talep etme hakkını saklı tutar ki bu Alıcının mali durumunun bu şartları karşılayacağına Şirketimizce kanaat getirilmesine bağlıdır. Alıcının, bu anlaşma ya da herhangi bir parallel anlaşma şartlarına uygun olarak ödeme yapmaması ya da herhangi bir hükmü yerine getirmemesi halinde, Şirketimiz opsiyon kullanarak (ve diğer çözümlere ek olarak) ilgili siparişin herhangi bir kısmını iptal edebilir. Alıcının ödenmemiş tüm hesaplardan sorumlu olması şarttır.

  8. VERGİLER VE İTHALAT / İHRACAT LİSANSLARI - Fiyatlar vergileri içermez. Alıcı, vergi idaresi makamına kabul edilebilir geçerli bir muafiyet belgesi sunmadığı sürece veya Şirketimiz, söz konusu Vergi'nin Alıcı'dan tahsil edilmesinden kanunen yasaklanmadığı sürece vergiler, Şirketimizce kesilen faturaya göre, Alıcı tarafından ödenir. İthalat veya ihracat lisansları Alıcı tarafından güvenceye alınacaktır.

  9. BAŞVURU VE KAYIP RİSKİ - Taşıyıcıya teslimat ile Alıcıya teslimat oluşmuş sayılır ve bundan sonra zarar veya hasar riski Alıcıya geçecektir. Gönderim veya teslimat sırasında oluşabilecek hasarlar ile ilgili herhangi bir iddia doğrudan doğruya taşıyıcıya yapılmalıdır. Alıcının, Şirketimize karşı, nakliyeden önce meydana gelebilecek sıkıntı veya zarara ilişkin herhangi bir talebi, malların teslim alınmasından itibaren beş (5) gün içinde ve taşıyıcı tarafından imzalanmış orijinal taşımacılık faturası ile birlikte yapılmalıdır, Taşıyıcının Şirketimizden iddia edilen durumda mal aldığına dikkat edilmelidir. Alıcıya zarar riskinin geçmesine rağmen, Burada satılan malların mülkiyet ve mülkiyet hakkı, buradaki tüm ödemeler, dipnotlarda veya başka bir şekilde gösterilmiş olan, ödemesi yapılmış ödemeler dahil olmak üzere, ödemelerin ve avukatlık ücretlerinin nakit olarak ödenmesine kadar, Şirketimiz’de kalacaktır ve Alıcı, Şirketimizde bu hak ve unvanı korumak için gerekli tüm eylemleri yapmayı kabul eder.

  10. ÜRÜNLERİN İADESİ - Ürünler 30 gün içinde iade edilebilir. Bedeni yanlış ürünler yahut kalite problemi olan ürünler değiştirilebilir. Malları iade eden müşteriler navlun ücretinden sorumludur. Aşağıda sayılan ürünler iade edilemez veya değiştirilemez: tek parça full beden iç çamaşırları, iç çamaşırları & pijamalar veya gecelikler, mayolar, mücevher ve aksesuarlar (eşarplar, çantalar ve deniz kızı battaniyeleri hariç).

  11. MÜCBİR SEBEPLER - Şirketimiz, doğrudan ya da dolaylı olarak Tanrı'nın, Alıcının, sivil veya askeri otoritenin, ücret veya fiyat kontrolleri dahil olmak üzere, yangın, savaş, isyan, ulaşımda gecikmeler, hammaddelerin (enerji kaynakları dahil), bileşenlerin, iş gücünün, yakıtın veya sarf malzemelerinin elde edilememesi veya yetersizliği; veya Şirketimizin makul kontrolunun ötesinde olan diğer durumlar ile yukarıda belirtilenlere benzer veya farklı durumlardan dolayı yükümlülüklerini yerine getirememekten sorumlu olmayacaktır. Belirli nicelikler etkilenirse ve diğer nicelikler etkilenmezse, etkilenen miktarlar sorumluluk bulunmaksızın ortadan kaldırılacaktır, ancak anlaşma etkilenmeden kalacaktır. Şirketimiz söz konusu sebeplerden dolayı herhangi bir zaman dilimi içerisinde, bu tür hammaddelerin tedariğini YILIDA Şirketinin adil ve makul gördüğü herhangi bir şekilde, çeşitli kullanıcıları arasında tahsis edebilir. Hiçbir durumda, herhangi bir sebepten dolayı gecikme için Şirketimiz özel veya dolaylı zararlardan sorumlu olmayacaktır.

  12. MAKUL AVUKATLIk ÜCRETLERİ - Satın alma fiyatının veya herhangi bir ödenmemiş bakiyenin geri alınması veya Alıcı tarafından buradaki herhangi bir hükmün ihlali durumunda, dava ya da diğer davalar, Alıcı tarafından, kanunca makul olduğu kanıtlanmış herhangi bir zararın yanı sıra avukat ücretleri ve tahsilat masraflarını Alıcı, Şirketimize ödenir.

  13. SORUMLULUK - Şirketimiz, siparişin kabulünden kaynaklanan tekil veya başka ürünlerle birlikte, uygulama veya kullanımdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya zarardan sorumlu veya yükümlü olmayacaktır. Alıcı tarafından, gönderi alındıktan sonra beş (5) gün içinde talep edilmedikçe ve Taşıyıcı tarafından imzalanmış orijinal taşımacılık faturasının sunulması ile, kargo şirketi tarafından Şirketimize ait olduğu iddia edilen şartlarda teslim alındığı belirtilmedikçe, Şirketimiz, teslim edilen ağırlık veya miktardaki hatalardan sorumlu değildir. Alıcı tarafından böyle bir iddiada bulunulursa ve talep Şirketimiz tarafından geçerli sayılırsa, Şirketimiz, eksikliklerin giderilmesi için gerekli olan miktarın nakledilmesi yoluyla sorumluluğunu yerine getirebilir, veya Şirketimizin seçeneğince, Alıcı’nın zararı fatura bedeli kadar tazmin edilir.

  14. GARANTİ - Şirketimiz tarafından satılan tüm mallar garantili olarak, Alıcı’ya, malzeme ve işçilik kusurlarından arındırılmış ve endüstri standartlarına uygun olarak üretilmiştir. Yukarıdaki garanti, hukuka aykırılığı ve hukuka aykırı olup olmadığı ya da başka bir deyişle satılabilirlik veya uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, açıkça ifade edilmeyen tüm diğer garantilerin yerine ve hariç tutulur. Şirketimizin hiçbir temsilcisi, çalışanı veya temsilcisinin, Şirketimize mallarla ilgili herhangi bir temsil, tasdik veya garantiye, herhangi bir yetki verme yetkisi yoktur ve bu tür bir temsil, tasdik veya garantiye dayanak olarak kabul edilmeyecektir. Bir öğenin sizin için uygun olup olmadığına karar vermek için 30 gününüz vardır, aksi halde makbuz tarihinden itibaren 30 gün içinde bize ulaşabilirsiniz. Şirketimiz, hatalı uygulama veya malların kullanılmasından dolayı herhangi bir kayıp veya hasar meydana gelirse, yukarıdaki garantiye tabi olmayacaktır. Şirketimiz, malların tasarımıyla ilgili tüm sorumluluğu reddeder ve bu tasarımla ilgili herhangi bir garanti vermez. Bu garanti, satılabilirlik veya uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere, açık, zımni veya yasal olan tüm diğer garantilerin yerine ve bunların dışındadır.

  15. HUSUSLAR VE SORUMLULUK SINIRLAMASI - Şirketimiz, doğrudan veya dolaylı olarak malların satışından, kullanılmasından veya bunlarla ilgili başka herhangi bir nedenden kaynaklanan arızi veya dolaylı zararlardan veya masraflardan sorumlu olmayacaktır. Şirketimizin yükümlülüğü, her halükarda, garanti veya ihmal ihlali iddiaları da dahil olmak üzere, bu anlaşmaya uymayan malların değiştirilmesi, Alıcı’ya geri ödenmesi veya Alıcı'ya ödenmesi, Bu malların alım fiyatı veya malların onarımı veya onarım düzenlemeleri münhasıran Şirketimiz seçimindedir. Şirketimiz’in malların iadesini talep etmesi halinde, mallar Şirketimiz’in talimatlarına uygun olarak Şirketimiz’e geri gönderilecektir. Bu fıkrada yer alan tazminatlar, Alıcı'nın Şirketimize karşı, Garanti'nin herhangi bir hükmünün ihlali veya başka bir şekilde ihlali nedeniyle tek istisnasıdır. Şirketimiz, herhangi bir ihlali düzeltmek için iyi niyetli bir çaba sarf ettiği sürece, burada verilen tazminatlar yerine getirilmiş sayılır.

  16. SEÇİM - Alıcı, bu sözleşmede bahsedilen şartlarda satılan malların gerçek veya kullanım amacına uygun olduğu konusunda ve Alıcı, uygun mal veya malzemeleri seçerken veya uygun mal ve malzemelerin tasarımında, Şirketimiz’in beceri ve muhakemesine güvenmemiştir. Alıcı, malların kullanımının ve kurulumunun tüm geçerli hükümet şartlarına uygun olarak yapıldığını gösterir. Alıcı; Şirketimiz, onun halefleri, adanmışları ve iştirakleri, tüm masraflardan (vekalet ücretleri dahil olmak üzere), iddia edilen fiillerden veya iddia edilen iddialardan kaynaklanan hasar ve yükümlülükler veya iddia edilen herhangi bir ihlalden, Şirketimiz tarafından önerilen veya değerlendirilen cezalar, herhangi bir federal, devlet ya da yerel yasa, kural, yönetmelik ya da standart ile, teslim edilen malların herhangi bir şekilde kullanılmasıyla bağlantılı olarak ya da bunlarla bağlantılı olarak zarar görmeden savunacak, tazmin edecek ve elinde tutacaktır.

  17. HUKUK SEÇİMİ – Bu sözleşme ve bağlantılı konular tamamıyla Florida Eyaleti içerisinde gerçekleşmiş gibi ele alınır ve her türlü anlaşmazlıkta Florida Eyaleti Yasaları geçerlidir ve bu yasalara uygun olarak yorumlanacaktır. Ayrıca bu sözlemenin tacirler arasında olduğu bilinmelidir.

  18. GENEL - Şirketimiz, özellikle, burada teslim edilecek malların, tadil edildiği şekliyle 1939 tarihli Adil İşgücü Standart Yasası'nın gerekliliklerine uygun olarak üretileceğini beyan eder.

  19. E-POSTA & SMS - Sitemize kayıt olduğunuzda, güncellemelerimizi, tanıtım e-postalarımızı ve mesajlarımızı size gönderebileceğimizi kabul etmiş olursunuz, e-postalarımızı almak istemezseniz, herhangi bir e-posta veya SMS aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.

  Hatırlatma: Şirketimiz, siparişleriniz için satın alma tarihinden itibaren 1 yıl veya daha fazla süre geçmiş herhangi bir talebi kabul etmemektedir.

  HEY, TÜRKİYE SAYFAMIZA HOŞGELDİNİZ!

  NEDEN AMERİKADAN SATIN ALMALIYIM?

  185.00TL üzeri siparişlerde ücretsiz kargo
  İlk Siparişinizde 18.00TL indirim
  270.00TL+ siparişlerde %10 indirim

  Shipping elsewhere? Visit SHEIN's International Site!

  UYGULAMA

  Keyif için indirin

  15.99TLİNDİRİM 1.sipariş

  Kod: trk3